Podręczniki na rok szkolny 2016/2017W roku szkolnym 2016/17 uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim kupują podręczniki do klasy VI szkoły podstawowej oraz do klasy III gimnazjum wg poniżej umieszczonych wykazów. Pozostałe klasy otrzymają podręczniki ze szkoły. 

Uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym otrzymają informacje o podręcznikach u wychowawców.

Przypominamy, ze wszyscy uczniowie są objęci programem "Wyprawka szkolna", który zapewnia zwrot kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń. 


Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

 • KLASA VI

  Język polski

   Składanek M.: Język polski 6. Kształcenie kulturowo-literackie. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Seria wydawnicza: Odkrywamy na nowo, OPERON

  Szaniawska H.: Język polski 6. Kształcenie językowe. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Seria wydawnicza: Odkrywamy na nowo, OPERON

  Język angielski

  Elsworth  S., Rose J.: Look 1, Wydawnictwo Pearson (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

  Matematyka

  Kiljańska B. i in.: Matematyka 6. Ciekawi świata. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Część 1 i 2, OPERON

  Historia i społeczeństwo

  Antosik R.: Historia i społeczeństwo 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej, OPERON

  Antosik R.: Historia i społeczeństwo 6. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa, OPERON

  Przyroda

  Braun M. i in.: Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 6, Wydaw. Nowa Era (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

  Zajęcia komputerowe

  Jochemczyk W. i in.: Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 6, WSiP

  Technika

   Łabecki L., Łabecka M.: Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era

   Łabecki L., Łabecka M.: Jak to działa? Rysunek techniczny. Dodatek do podręcznika, Wydawnictwo Nowa Era

   

   Podręczniki na rok szkolny 2016/2017 

  KLASA III GIMNAZJUM

  Język polskiJęzyk polski

   Klimczak B. i in.: Język polski 3. Podręcznik dla gimnazjum, OPERON

  Język angielski

  Freebairn J. i in.: Live beat. Student’s book 2, PEARSON

  Matematyka

  Urbańczyk A., Urbańczyk W.: Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, OPERON

  Historia

  Ustrzycki J.: Historia 3. Podręcznik dla gimnazjum, z atlasem, OPERON

 •  Maćkowska E.: Historia 3. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum, OPERON

  Wiedza o społeczeństwie

Janicka I. i in.: Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1-2, Wydaw. Nowa Era

Geografia

Chmielewska G., Chmielewski W.: Geografia dla gimnazjum. Podręcznik, część 3, z atlasem, OPERON

Biologia

Sągin B. i in.: Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum, Nowa Era

Chemia

Szczepaniak M.: Chemia 3. Podręcznik dla gimnazjum, OPERON

Fizyka

Grzybowski R.: Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, OPERON

Informatyka

Koba G.: Informatyka dla gimnazjum, Wydaw. Migra

Technika

Czyżewski W. i in.: Technika w praktyce. Części 1-4, Wydaw. Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Borowiecki M. i  in.: Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum, Wydaw. Szkolne PWN