Oddział przedszkolny

Od 1 września 2011 roku w naszej placówce działa oddział przedszkolny.
Jego głównym zadaniem jest wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 4 do 8 lat.
Rekrutacja odbywa się w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Każde dziecko znajdzie tutaj bezpieczeństwo, opiekę i edukację w małej, kilkuosobowej grupie.
Zadaniem oddziału przedszkolnego jest wprowadzenie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w otaczający świat, aby mogły stać się uczestnikami życia społecznego na miarę swoich możliwości.

Atuty oddziału przedszkolnego:
 • zapewniamy dowóz dzieci do oddziału przedszkolnego z miasta i całego powiatu
 • zajęcia w małej, kilkuosobowej grupie
 • przestronna, bogato wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne sala
 • nowatorskie metody pedagogiczne
 • specjalne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • pobyt na świetlicy szkolnej
 • poradnictwo dla rodziców i pomoc w realizacji zadań wychowawczych.

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć wspierających:
 • terapia logopedyczna
 • alternatywne metody komunikacji (AAC)
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • rehabilitacja
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • terapia integracji sensorycznej (SI).