Wczesne wspomaganie rozwoju


Od września 2010 roku w naszej placówce prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia przeznaczone są dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną.
Celem wczesnego wspomagania jest otoczenie wszechstronną opieką terapeutyczną dziecka i jego rodziców.W zależności od potrzeb dziecka prowadzone są:
  • zajęcia logopedyczne,
  • rehabilitacyjne,
  • zajęcia z elementami integracji sensorycznej
  • usprawniające motorykę małą i dużą,
  • stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalno- społeczny.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna, wskazówki i porady dotyczące pracy oraz postępowania
z dzieckiem w domu udzielane są także rodzicom.
W tej chwili zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju objętych jest 7 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dla każdego dziecka opracowywany i realizowany jest Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
wczesnym wspomaganiem rozwoju do kontaktu z naszą szkołą!