HistoriaKALENDARIUM

1961 - w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano grupę dzieci, w stosunku do których
obniżono wymagania programowe, aby w ten sposób umożliwić im ukończenie szkoły

1962 - w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano pierwszą klasę specjalną,
do której uczęszczały dzieci także spoza tej szkoły

1963 - w Szkole Podstawowej nr 1 utworzono już 3 klasy specjalne: I, II, III

1966 - klasy specjalne zostały przeniesione do oddzielnego budynku przy
ul. Towarowej

1967.01.01 - placówka uzyskała samodzielność jako Szkoła Podstawowa nr 5

1967.05 – pożar budynku i powrót Szkoły Specjalnej do starej siedziby

1968 - Szkoła Specjalna otrzymała budynek przy ul. Warszawskiej

1971 – utworzono obok szkoły podstawowej również Szkołę Zawodową Specjalną
o kierunkach – budowlanym dla chłopców i gospodarstwa domowego dla dziewcząt;

1977 - zły stan techniczny budynku przy ul. Warszawskiej wymusza kolejne przenosiny placówki do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, co niesie za sobą konieczność likwidacji Szkoły Zawodowej Specjalnej; szkołę tę ukończyły zaledwie trzy roczniki młodzieży

1979 – szkoła specjalna zajmuje nową własną siedzibę przy ul. Ziemowita, tworząc Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z internatem

1997 - obchody 35-lecia szkolnictwa specjalnego w Sochaczewie
i 30-lecia istnienia Szkoły Specjalnej

1997 – likwidacja internatu

1999 – przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodziły: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział rewalidacyjno-wychowawczy

2004 – utworzenie przy zespole Szkoły Przysposabiającej do Pracy; zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół

2010 - otwarcie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, przeniesienie siedziby szkoły
z Sochaczewa

2010 - poszerzenie oferty szkoły o Wczesne Wspomaganie Rozwoju


2011 – powstanie oddziału przedszkolnego

2015.05.28 – nadanie imienia
Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz ceremonia poświęcenia sztandaru tych szkół. Szkoły przyjęły za swojego patrona księdza Jana Twardowskiego