Zajęcia sportowe


Zajęcia rekreacyjno- sportowe stanowią ważne ogniwo w procesie edukacji. Walory wychowawcze, zdrowotne i społeczne tej formy aktywności ruchowej, w znacznym stopniu wspierają dzieci i młodzież w ich wszechstronnym rozwoju osobowym. Zajęcia sportowe dostarczają wiedzy oraz kształcą w uczniu umiejętności, nawyki oraz postawy, które w praktyce wychowanek będzie przejawiał w dążeniu i działaniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia. Sport i rekreacja ruchowa pozwala zaspokoić zainteresowania dziecka. Wzmacnia ciało, hartuje. Uczy wytrwałości i pokory. Daje dużo radości i przyjemności, ale także wycisza i zmienia walkę w zdrową rywalizację.