TUS - Trening Umiejętności Społecznych


W tym roku szkolnym propozycja zajęć dodatkowych oferowanych w naszej placówce poszerzyła się o Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia, mimo iż są dobrowolne, cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów klas Gimnazjum i Przysposabiających do Pracy.
Celem treningu jest poszerzanie wiedzy o umiejętnościach społecznych i ich rozwijanie w konkretnych ćwiczeniach. Kształtowane są głównie takie kompetencje jak: zawieranie znajomości, słuchanie, odmawianie, radzenie sobie z zaczepkami, rozróżnianie uczuć. Wykorzystywane są aktywne metody pracy – to uczniowie mają rozwiązywać problemy, szukać rozwiązań i pomysłów. Poszerzanie wiedzy i rozwiązywanie problemów przez uczniów nie odbywa się jednak poprzez tradycyjny proces dydaktyczny – w scenariuszu zajęć jest wiele gier, zagadek, pląsów i zabaw ruchowych z muzyką. To właśnie one pomagają dzieciom otworzyć się, wyzwalają pozytywne emocje, relaksacje, zadowolenie, uatrakcyjniają zajęcia.
Ćwiczenia są dostosowane trudnością do możliwości uczniów, zależy nam bowiem, żeby każdy uczeń był aktywny, odniósł sukces, czuł się ważny i potrzebny. Większość zagadnień jest wizualizowanych zdjęciami, obrazkami, plakatami. Ważnym elementem zajęć, do których dzieci są bardzo przywiązane są pewne rytuały: powitania, zakończenia, celebrowania urodzin i innych uroczystości. Wszystkie te okazje i naturalne sytuacje są wykorzystywane do rozwijania i utrwalania konkretnych umiejętności społecznych, uruchamiają komunikację między uczestnikami, budują więź emocjonalną i przyjazną atmosferę w grupie.
Zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli: psycholog mgr Sylwia Kowalczyk i pedagog specjalny mgr Renata Gomulińska.