Terapia logopedyczna


"Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka
i trzeba o nią dbać"

ojciec polskiej logopedii Leon Kaczmarek

W ramach terapii logopedycznej prowadzone są zajęcia z uczniami mającymi trudności w porozumiewaniu się, wynikające z różnorodnych wad wymowy. Ćwiczenia logopedyczne mają na celu poprawę wyrazistości artykulacyjnej, rozwijanie zasobu słów i pojęć w mowie czynnej i biernej, ułatwianie komunikacji z otoczeniem w formie werbalnej w dostępnym dla ucznia zakresie.
Na zajęciach specjalista diagnozuje logopedyczne problemy ucznia, bada jego wymowę,  sprawność motoryczną narządów artykulacyjnych, słuch fizyczny i fonematyczny.
Następnie w ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logarytmiczne, głosowe, słuchowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową oraz te, które usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.
Terapia logopedyczna ma w naszej placówce szczególny charakter i ważne miejsce z uwagi na potrzeby uczniów.

Główne jej cele to:
  • kształtowanie starannej wymowy
  • usuwanie wad i zaburzenia mowy
  • usprawnianie porozumiewania się językowego
  • korekcja wad wymowy
  • dbałość o kulturę żywego słowa potocznego.