Świetlica


Dzieci w świetlicy mają zapewnioną opiekę i pomoc w nauce.
Przyjazna atmosfera i fachowa opieka sprawia, że dzieci chętnie z niej korzystają. 
Zajęcia odbywają się zgodnie z hasłami tygodniowymi i planem całorocznej pracy wychowawczej.

Zapewniamy dzieciom:

  • warunki do nauki własnej i pomoc w nauce,
  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej poprzez udział dzieci w różnych formach zajęć,
  • ujawniamy i rozwijamy zainteresowania, uzdolnienia i samodzielność,
  • dbamy o zdrowie i rozwijamy nawyki higieny osobistej.
Różnorodność zajęć powoduje, iż dzieci chętnie przebywają w świetlicy. Organizujemy różne konkursy, zabawy ruchowe, taneczne. Posiadamy sprzęt audiowizualny z dużą ilością dziecięcych bajek, które dzieci lubią oglądać.Realizujemy program Fundacji ABC "Cała Polska czyta dzieciom".Niezmiernie ważny jest też dla dzieci kontakt z rówieśnikami. Wspólne gry i zabawy sprzyjają nauce zdrowych relacji międzyludzkich i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
W pracy świetlicowej występują następujące rodzaje zajęć:
  • Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka (czytelnictwo, opowiadanie baśni, legend, zagadki, krzyżówki);
  • Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość (puzzle, ciepło - zimno, memory, itp.);
  • Zajęcia praktyczno - techniczne;
  • Zajęcia artystyczne (malowanie farbami, rysowanie, itp);
  • Zabawy ruchowe oraz zajęcia muzyczno - taneczne.