Rekrutacja


ZAPRASZAMY!!!

REKRUTACJA TRWA CAŁY ROKZapisy dzieci do naszej placówki

Zespół Szkół w Erminowie przyjmuje uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
z powiatu sochaczewskiego (nie ma rejonizacji w szkolnictwie specjalnym).
W skład ZS w Erminowie wchodzą:
  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
  • Oddział przedszkolny
  • Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie
z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty
1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju – orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów)
2. Szkoła Podstawowa - orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów), karta zdrowia
3. Gimnazjum - orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, karta zdrowia
4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy – orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów), świadectwo ukończenia gimnazjum, karta zdrowia.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły