Rehabilitacja


Zajęcia rehabilitacji ruchowej prowadzone są przez dyplomowane fizjoterapeutki. 
Głównym zadaniem terapii jest jak najlepsze przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielnego życia. Dlatego tak ważne jest dla nas usprawnianie w zakresie lokomocji i samoobsługi. Uwzględniając aktualne potrzeby każdego dziecka, opracowujemy indywidualny program terapii, aby poprawić stan funkcjonalny uczniów i zachęcić ich do aktywnego poznawania i eksploracji otoczenia. Pracujemy w oparciu o różnorodne metody i formy. Mamy bardzo profesjonalnie wyposażoną salę rehabilitacyjną. 


Systematycznie współpracujemy ze specjalistami naszej szkoły, którzy opiekują się naszymi uczniami.