Kreatywność


Kreatywność - to działanie spontaniczne, pełne energii, radosne, bliskie zachowaniu się dziecka.

Główne cele tych zajęć to:
  • wspieranie postawy twórczej uczniów,
  • angażowanie i rozwijanie osobowości uczniów,
  • dążenie do wychowania ludzi twórczych,
  • kształtowanie umiejętności odkrywania, rozpoznawania i wyrażania uczuć i emocji,
  • rozwijane zdolności manualnych i konstrukcyjnych,
  • doskonalenie sprawności językowych,
  • umożliwienie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne).