Kontrast


KONTRAST

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim swoją działalność kontynuuje koło plastyczne KONTRAST. Opiekę nad nim sprawuje nadal pani Alicja Flis.
Zgłosili się już chętni uczniowie. Na pierwszych zajęciach poszły w ruch pędzle
i powstały piękne prace. Dzieci chętnie przelewały na karton swoje wspomnienia z wakacji. Zgłosiły też wiele ciekawych pomysłów dotyczących tego co chcą malować na zajęciach, czego chciałyby się nauczyć.
Dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych mają możliwość poznania wielu technik plastycznych oraz posługiwania się nimi, rozwijania zdolności plastycznych, wyobraźni, sprawności manualnej.
Na naszych zajęciach panuje zawsze radosna, pełna entuzjazmu atmosfera. Uczniowie chętnie podejmują nowe wyzwania, wykazują się ogromną pomysłowością oraz czerpią radość z wykonanej pracy.
Koło przeznaczone jest nie tylko dla dzieci szczególnie uzdolnionych, ale również dla wszystkich wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej.
Każdy z tych uczniów jest artystą, malarzem wrażliwym, odkrywcą siebie. Każdy z nich potrzebuje tworzenia i zrozumienia, zaprezentowania swoich wyobrażeń, snów, fantazji, marzeń, udokumentowania tego, co znajduje się wokół.
Do zadań koła plastycznego należą również wykonywanie dekoracji na gazetki
i uroczystości szkolne, dbałość o wygląd estetyczny szkoły, promowanie twórczości młodzieży w szkole i poza nią, poprzez organizowanie wystaw i udział w konkursach plastycznych.
W czasie cotygodniowych spotkań młodzież przeżywa prawdziwą przygodę ze sztuką. Uczy się twórczego spędzania czasu.