Komputerowe wspomaganie kształcenia


W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacji wspomaganej komputerem.
Zajęcia te pełnią rolę kompensacyjną, korekcyjną oraz usprawniającą.

Programy komputerowe, na których pracują nasi uczniowie, ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową, pozwalają zastąpić zbyt skomplikowane zjawiska oraz układy reprezentacjami uproszczonymi, rozwijają umiejętność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, wyobraźnię oraz inne funkcje percepcyjne.


Komputer w edukacji dzieci niepełnosprawnych umożliwia:

rozwijanie zdolności i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych - uczniowie uczą się pisać, rysować na komputerze, dzięki czemu opanowują umiejętność obsługi klawiatury i „ klikania” myszą

rozwijanie umiejętności słuchowych i wzrokowych – uczniowie korygują wady mowy, pokonują trudności w zakresie czytania i pisania, a specjalny program logopedyczny wyposażony w kartę dźwiękową, mikrofon i słuchawki pobudza dziecko do mówienia

rozwijanie umiejętności intelektualnych – uczniowie usprawniają naukę czytania odwzorowując litery, sylaby, wyrazy i zdania. Poszerzają wiedzę szukając różnych, ciekawych informacji w Internecie

wspomaganie rozwoju osobowościowego – uczniowie rozwijają właściwe postawy i podejmują działania zachęcające do nauki i zdobywania wiedzy.

Rewalidacja indywidualna wspomagana komputerem dzięki różnorodności multimedialnych programów jest bardziej atrakcyjna, a zwykła, codzienna nauka jest dla naszych uczniów oczekiwaną przyjemnością.