Koło Teatralne
 Dla uczniów zainteresowanych teatrem organizujemy Koła Teatralne.  Spotkania odbywają się co tydzień w czwartki.

Zajęcia dostosowane są do możliwości uczestników. Tworzymy autorskie scenariusze spektakli teatralnych, aby każde dziecko mogło zaprezentować swoje unikalne umiejętności i talenty.

Wystawiamy nasze przedstawienia przed publicznością szkolną, a także bierzemy udział w festiwalach teatralnych, dzięki czemu dzieci maja okazję zabłysnąć na prawdziwej scenie i spotkać znanych artystów.

Od lat występujemy na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR w Warszawie, a także na Festiwalu Twórczości Artystycznej FeTA w Lesznie. Braliśmy również udział w Festiwalu Teatralno-Muzycznym „Dajemy radość” w Błoniu. Nasz zespół otrzymuje wyróżnienia i nagrody, zarówno grupowe, jak i indywidualne.

Udział w zajęciach, oprócz rozwijania kreatywności, uzdolnień i zainteresowań, przynosi dzieciom wiele innych korzyści. Koło Teatralne pomaga naszym uczniom pokonać nieśmiałość, nabrać wiary we własne możliwości, umacniać poczucie własnej wartości i budować pozytywne relacje z rówieśnikami. Podczas pracy nad tekstem współpracujemy z logopedą, aby pomóc dzieciom kształtować umiejętność poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.

Na zajęciach koła staramy się tworzyć przyjazną, twórczą atmosferę pracy zespołowej. Dbamy o wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę o teatrze, ale też o ich rozwój osobisty, zdobywanie umiejętności interpersonalnych i kształtowanie pozytywnych cech, takich jak tolerancja, życzliwość, odpowiedzialność, szacunek dla pracy innych.

Naszym podstawowym założeniem jest stworzenie każdemu dziecku możliwości osiągnięcia sukcesu.

Dla chętnych istnieje możliwość zorganizowania wycieczki do teatru.