Koło prozdrowotne


Koło prozdrowotne działa od 2013r. Opiekunkami są: Kamila Wójtowicz i Małgorzata Tarczyk.
Zostało ono powołane jako uzupełnienie Szkolnego Programu Zdrowotnego.
Główne cele działalności koła:
  • przekazywanie wiedzy na temat zdrowego i aktywnego stylu życia
  • uświadamianie korzyści wynikających z aktywności fizycznej
  • kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i higienę osobistą
  • uświadamianie związku pomiędzy sposobem żywienia, a zdrowiem
  • kształtowanie postaw ekologicznych


Nasze cele realizujemy poprzez praktyczne działania, np.:
  • zajęcia rekreacyjno - sportowe
  • organizowanie zajęć kulinarnych 
  • organizacja i udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej
  • udział w akcjach ogólnopolskich ("Śniadanie daje moc", "Żyj smacznie i zdrowo", "Trzymaj formę")
  • organizowanie akcji dla całej społeczności szkolnej ("Tydzień Zdrowia", "Dzień Marchewki", "Owocowy Festiwal", "Światowy Dzień Uśmiechu").