Koło matematyczne


KOŁO MATEMATYCZNE


Matematyka  to królowa nauki,  spotykamy  się  z nią  na  co dzień. W  naszej  szkole  odbywają  się  zajęcia  z  koła  matematycznego.


Głównym  celem  jest : 

   

  • rozbudowanie i rozwijanie  zainteresowań  matematyką 
  • poszerzone i pogłębione  wiedzy matematycznej ucznia
  • rozwijanie wyobraźni  geometrycznej, przestrzennej i  dynamicznej
  • pokazywanie użyteczności matematyki w  otaczającym nas środowisku
  • doskonalenie sprawności  rachunkowej
  • wyszukiwanie   młodych  talentów i opieka nad nimi.
   

Dzieci, które biorą udział w  zajęciach  koła  matematycznego mogą  uzupełnić  swoje braki  dydaktyczne i  rozwojowe  w  innych  warunkach  niż  podczas  lekcji. Ich  postępy  czynione w  czasie zajęć  nie  podlegają  ocenie  szkolnej. Są jednak  monitorowane  systematycznie.  Każdy uczeń pracuje  na miarę swoich  możliwości i  w swoim  tempie  pracy. Podczas  zajęć  panuje życzliwa  atmosfera i współpraca.  Dobór zabaw ,  gier i  zadań  zawartych  w programie ma za zadanie przekazać dzieciom  wiedzę, utrwalać  ją,  a także sprawdzać.


Opiekun  Karina Kowalczyk – Przywoźna