Koło komputerowe z elementami fotografikiZajęcia pozalekcyjne szkolnego koła komputerowego
z elementami fotografiki
odbywają się raz w tygodniu.
Uczestnikami są uczniowie z różnych etapów edukacyjnych.
Program koła stworzony został z myślą o naszych wychowankach.
Komputer wspomaga uczniów intelektualnie, zwiększa ich zainteresowanie nauczanymi treściami, poprawia aktywność spostrzeżeniową, ułatwia rozumienie zjawisk i procesów.
Realizacja programu ma przybliżyć uczniom świat komputerów tak, by wiedzieli jak można je wykorzystać w pracy, nauce oraz zabawie.

Celem zajęć komputerowych z elementami fotografiki jest:
• rozwijanie zainteresowań uczniów technologią informacyjną,
• rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania,
• poznanie i wykorzystanie komputerowych programów do obróbki zdjęć,
• rozwijanie zdolności intelektualnych uczniów,
• aktywne i bezpieczne spędzenie czasu wolnego,
• pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym w zabawie.

Podczas naszych spotkań stawiamy na samodzielność uczestników koła, ich kreatywność
i drzemiący w nich artystyczny potencjał.