Integracja polisensoryczna


Sala Doświadczania Światła to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego. Wyposażona ona jest w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów – dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku. Urządzenia te dostarczają naszym uczniom różnego rodzaju bodźców, których są pozbawieni w życiu codziennym lub mają problemy z ich odpowiednim wyodrębnieniem. Terapia w Sali, poprzez indywidualnie dostosowaną stymulację i aktywizację wybranego zmysłu umożliwia znalezienie nowej drogi dotarcia do dziecka, którego zaburzenia utrudniają prawidłową komunikację i podjęcie aktywności. 


Sala umożliwia lepsze poznawanie i doświadczenie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia odprężenie, wyciszenie i wypoczynek. Sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców o raz czas koncertowania się na nich. Zajęcia w Sali Światła zapewniają komfort psychiczny i bezpieczeństwo dziecka. Ponad to relaksują, wyciszają i zachęcają do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drogą osobą, pomagają pokonywać lęk.
Zajęcia w Sali Doświadczenia Światła przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci i młodzieży :
- niepełnosprawnych intelektualnie
- z autyzmem
- z mózgowym porażenie, dziecięcym
- z zaburzeniami na tle nerwicowym
- z zaburzeniami emocjonalnymi
- nadpobudliwych psychoruchowo.