Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna


Podstawowym czynnikiem zapewniającym prawidłowy rozwój organizmu dziecka, jego poprawną postawę i sprawność fizyczną jest systematyczny ruch. Niedostatek ruchu, niekorzystne pozycje statyczne, (tj. długotrwałe siedzenie w ławce szkolnej, oglądanie telewizji, praca przy komputerze) powodują, że nasze dzieci nie zawsze rosną i rozwijają się prawidłowo.

Wady postawy u dzieci i młodzieży to wielki i społeczny problem. Powodują nie tylko defekty urody, ale mają wielce niekorzystny wpływ na dalszy rozwój dziecka.

Należy pamiętać, że większości wadom postawy można pomóc zapobiec. Wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych, a także nauczenie dziecka przyjmowania prawidłowej postawy uchroni je przed wadą. Odpowiedni dobór ćwiczeń ruchowych jest podstawową formą leczenia, a zarazem zapobiegania wadom postawy.
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna pozwala podporządkować ruch celom terapeutycznym.
Stosowane tu zestawy ćwiczeń maja doprowadzić do korekcji postawy ciała oraz zapobiegać ich występowaniu. Nauczyć dzieci i młodzież zdrowego stylu życia oraz przygotować ich do aktywności fizycznej przez całe życie. Aktywność fizyczna i dokładność wykonywania ćwiczeń jest najskuteczniejsza formą wspomagania zdrowia.