AAC - Alternatywne i wspomagające metody komunikacjiAlternatywne i wspomagające metody komunikacji (alternative and augmentative communication – AAC), to formy pomocy osobom niemówiącym.
W naszej szkole, w terapii uczniów niemówiących i autystycznych rozwijamy i wspomagamy rozwój mowy. Najczęściej wykorzystujemy piktogramy i gesty.
Piktogramy to białe znaki, symbole umieszczone na czarnym tle.


Wprowadzanie i utrwalanie piktogramów może odbywać się przez następujące ćwiczenia:
  • dopasowywanie, np. łączenie piktogramu z konkretem, ze zdjęciem, z obrazkiem,
  • łączenie dwóch takich samych piktogramów,
  • łączenie dwóch takich samych piktogramów, ale o różnych rozmiarach,
  • wybieranie spośród dwóch, trzech lub więcej nazwanego przez nauczyciela piktogramu,
  • ćwiczenie rozumienia znaczeń przez tworzenie prostych dobieranek kojarzeniowych np. drzwi-klucz, ręcznik-mydło, segregowanie według kategorii i funkcji,
  • prowadzenie rozmowy z dzieckiem na określony temat i wybieranie symbolu znaku spośród wielu piktogramów.
Ucząc komunikowania się za pomocą piktogramów możemy wykorzystywać różne techniki np. plany dnia, tablice wyborów i tablice tematyczne, planowanie czynności, oznaczanie przedmiotów piktogramami, zeszyty szkolne, kronika klasy i wiele innych.